Uno-X

Uno-X

For Uno-X Norge AS utarbeider vi tegninger og illustrasjoner i forbindelse med nyetableringer og ombygginger av vaskehaller og energianlegg i hele Norge. Oppdragsgiver: Uno-X Norge AS
Marøystrand

Marøystrand

Kombinert næringsbygg på Marøystrand i Nærøysund kommune. Byggets består av produksjonslokaler, lager og felles kontorlokaler for bedrifter innen maritim sektor. Oppdragsgiver: Paulsen & Williksen AS
HE-plan

HE-plan

Tilbygg til eksisterende verkstedbygg på Spillumstranda i Namsos kommune. Tilbygget består av nytt verkstedbygg og administrasjonsdel oppført av prefabrikkert betong.  Oppdragsgiver: Birger Pedersen AS
Marøyvollen

Marøyvollen

Utvikling av nytt boligområde og ulike boligtyper på Marøya i Nærøysund kommune Oppdragsgiver: Norbolig AS
Marøya

Marøya

Områdeutvikling, reguleringsplan, visualisering og detaljprosjektering av nytt næring- og boligområde på Marøya i Nærøysund kommune. Oppdragsgivere: Marøya Næringsutvikling AS og Norbolig...