HE-plan

Tilbygg til eksisterende verkstedbygg på Spillumstranda i Namsos kommune. Tilbygget består av nytt verkstedbygg og administrasjonsdel oppført av prefabrikkert betong. 

Oppdragsgiver: Birger Pedersen AS

Flere bilder fra prosjektet