Uno-X

For Uno-X Norge AS utarbeider vi tegninger og illustrasjoner i forbindelse med nyetableringer og ombygginger av vaskehaller og energianlegg i hele Norge.

Oppdragsgiver: Uno-X Norge AS

Flere bilder fra prosjektet