Hva gjør vi

HD plan & arkitektur AS er involvert i et bredt spekter av oppdrag innen arealplanlegging og arkitektur.

Arealplanlegging er et vidt begrep som omfatter mulighetsstudier, områdeutvikling, analyser og reguleringsplaner med tilhørende utredninger. Vi er ofte involvert i de fleste faser i utvikling av et område fra idestadier til utarbeidelse av reguleringsplaner og videre i detaljprosjektering og utførelse. Med modellering og visualisering fra tidlig fase skaper vi gode grunnlag for beslutninger og videre utvikling.

Fra tanke til byggverk – Arkitektur som formidler kundens unike identitet

Arkitektur er prosessen fram til ferdig byggverk der vi tar utgangspunkt i kundens ønsker og behov, omgivelser og rammebetingelser. God arkitektur skapes når summen av fysiske, økonomisk og tekniske løsninger spiller på lag og får en god helhetlig utforming. Vi har god kompetanse og lang erfaring fra utforming av bygninger og områder i samspill med oppdragsgivere og tverrfaglige team.

Portfolio viser et utvalg av prosjekter vi er og har vært involverte i.

Portfolio