Prosess og Byggesak

Vi har kompetanse på lovverk og forskrifter i byggesaker, har lang erfaring med håndtering av byggesaker, og HD plan & arkitektur har gode rutiner for rapportering og dokumentering i henhold til gjeldende myndighetskrav.

 

Vi sørger for at søknader og dokumenter er i samsvar med kravene som stilles i loverket.