Om oss

HD plan & arkitektur AS ble stiftet oktober 2015 (Tidligere navn MLH AS). Firmaet har siden oppstart drevet arkitekturprosjektering og arealplanlegging med varierte oppdrag for næringsliv, private og for det offentlige. Firmaet skiftet navn til HD plan & arkitektur AS juli 2017.

Vi har forretningsadresse Flatanger og kontorer i Namsos og Flatanger.

Vi tar på oss små og store oppdrag, fra uthus til kulturhus og enkle kart til store arealplaner.

Vi leverer de fleste tjenestene  innenfor de fagområdene vi virker i:

Bygg og arkitektur:

  • Arkitektur
  • Søknadsprosess
  • Gjennomføring
  • Byggeledelse

Kart og planlegging:

  • Arealplaner
  • Situasjonsplaner, temakart og kartpresentasjoner
  • Eiendom og matrikkel
  • Oppmålingsoppdrag/oppmålingsforretninger