arealplan

arealplan

Vi lager alt fra reguleringsplaner til kommuneplaner.

Vi har lang erfaring med planprosesser og utarbeidelse av reguleringsplaner, både for private og offentlige oppdragsgivere.

Vi har også erfaring fra kommunal behandling av reguleringsplaner.